ČISTA ENERGIJA ZA NAS!

Mreža dobre energije potpomaže stvaranje, deljenje, proveru kvaliteta i javno objavljivanje informacija u vezi sa potrošnjom energije, troškovima za energiju i emisijama vezanim za proizvodnju i potrošnju energije.
UKLJUČI SE I SAZNAJ VIŠE!

Ukoliko imate tačnije ili novije podatke za vašu lokalnu samoupravu javite nam se na sekretarijat@dobraenergija.org


Opština

ATLAS DOBRE ENERGIJE razvijan u okviru proјekta „5G Mreža dobre energije“, kao deo aktivnosti programa EKO-SISTEM koјi realizuјu Mladi istraživači Srbiјe, a podržava Švedska.

ATLAS DOBRE ENERGIJE razvijan u okviru proјekta „5G Mreža dobre energije“, kao deo aktivnosti programa EKO-SISTEM koјi realizuјu Mladi istraživači Srbiјe, a podržava Švedska.

Mreža dobre energije Vam pruža

Podršku strateškom i investicionom planiranju gradovima i opštinama u energetici.

Pomoć u ispunjavanju zakonskih obaveza.

Pomoć u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta.

Energetske preglede, izradu energetskih elaborata i energetsku sertifikaciju objekata (energetski pasoši).

Savetovanje na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Borbu protiv energetskog siromaštva.

NOVOSTI

MISIJA

Misija nam je da širimo dobru energiju. Želimo da smanjimo troškove energije, smanjimo zagađenje nastalo usled potrošnje i proizvodnje energije, u javnom sektoru na lokalnom nivou i smanjimo energetsko siromaštvo.

CILJEVI

Cilj nam je da Srbija, deluje u skladu sa EU okvirom za klimu i energiju za 2030. godinu i sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija za 2030. godinu, a naročito sa ciljevima 7 (obnovljiva i dostupna energija), 11 (održivi gradovi i zajednice) i 13 (akcija za klimu).

JAVITE NAM SE

Ako ste predsednica ili predsednik opštine, energetska menadžerka ili energetski menadžer, direktor ili direktorka centra za socijalni rad, član organizacije civilnog društva, proizvođač opreme, bankar, građanin ili građanka u potrazi za održivim energetskim rešenjima.

021 30 11 545 | 069 47 37 366 | 069 57 37 366

MISIJA

Misija nam je da širimo dobru energiju. Želimo da smanjimo troškove energije, smanjimo zagađenje nastalo usled potrošnje i proizvodnje energije, u javnom sektoru na lokalnom nivou i smanjimo energetsko siromaštvo.

CILJEVI

Cilj nam je da Srbija, deluje u skladu sa EU okvirom za klimu i energiju za 2030. godinu i sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija za 2030. godinu, a naročito sa ciljevima 7 (obnovljiva i dostupna energija), 11 (održivi gradovi i zajednice) i 13 (akcija za klimu).

JAVITE NAM SE

Ako ste predsednica ili predsednik opštine, energetska menadžerka ili energetski menadžer, direktor ili direktorka centra za socijalni rad, član organizacije civilnog društva, proizvođač opreme, bankar, građanin ili građanka u potrazi za održivim energetskim rešenjima.

021 30 11 545 | 069 47 37 366 | 069 57 37 366

,,Hej haj baš nas briga!” (Ne)Tačnost informacija
30.10.2018. autor/Mreža dobre energije

Tačnost informacija značajno povećava verovatnoću donošenja dobre odluke. Kada su u pitanju odluke sa snažnim uticajem na javni interes ova tačnost mora sve da nas interesuje. Ako su u pitanju odluke koje utiču na globalne javne interese, onda ova tačnost interesuje sve.  Detaljnije…

Nevidljivi milion
29.10.2018. Autor/Mreža dobre energije

Sagorevanje ogrevnog drveta proizvodi zagađenje, a ta činjenica se teško prihvata uzimajući u obzir da je to verovatno najstariji način grejanja koji ljudi koriste. Ipak, ne može se zanemariti zagađenje koje tako nastaje. Detaljnije…

Tweets by @mrezadobreenergije 
Twitter feed is not available at the moment.
NAŠA MREŽA

Mrežu dobre energije čine RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Pokret gorana Vojvodine.

2 + 9 =

NAŠA MREŽA

Mrežu dobre energije čine RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Pokret gorana Vojvodine.

12 + 9 =