U viziji Energetske unije ključna je uloga građana u energetskoj tranziciji. Građani će imati koristi od novih tehnologija koje će smanjiti njihove račune za energiju,

Aktivno učešće građana u lokalnim zajednicama i njihovih predstavnika u lokalnim vlastima u razvoju projekata obnovljivih izvora energije u vlasništvu zajednice značajno je doprinelo prihvatanju obnovljive energije, pristupu kapitalu te novim investicijama na lokalu, do povećanja izbora za potrošače i većeg učešća građana u energetskoj tranziciji.

Pitali smo i građane u Bačkom Monoštoru kako se greju, kako se voze, da li žele da se udružuju…Možete li da pogodite šta su nam rekli?

Saznajte u Dobroj energiji na sedam Dunava!