Skip to main content

Sa energetskih reči na efikasna dela!

Šta je Mreža dobre energije?

Mreža dobre energije je neformalno udruženje naprednih, preduzetnih lokalnih samouprava u Srbiji,
sa dugoročnom perspektivom i vizijom razvoja do 2030 godine, koje uz podršku organizacija civilog društva i privrede teže stvaranju
javnih dobara u oblasti održive energetike.

Ko su osnivači Mreže dobre energije?

Inicijalni članovi - Gradovi Pirot, Šabac i opština Vrbas;
Uz podršku organizacija civilnog društva RES fondacija, Pokreta gorana Vojvodine i Beogradske otvorene Škole, i privrednih društava čiji proizvodi i/ili usluge unapređuju kvaliet upravljanja energetikom na lokalnom nivou.
U trenutku pisanja ovog dokumenta, obavljaju se konsultacije o priključenju Razvojne agencije Zlatibor i drugih lokalnih samouprava, pa se očekuje brz porast broja i vrste članova Mreže, shodno potrebama za povezivanjem lokalnih aktera, znanja i resursa neophodnih za realizaciju projekata u oblasti lokalne energetike.

Zašto se osniva Mreža dobre energije?

Mreža dobre energije se osniva prevashodno zbog činjenice da se veoma značajan deo budžeta lokalnih samouprava troši na snabdevanje energijom lokalnih objekata, institucija i usluga ali na neefikasan način i nedovoljnog stepena udobnosti za korisnike te energije ili usluga.
Bezbednost, prihvatljive cene energije i održivost snabdevanja na lokalnom nivou, uopšteno govoreći, daleko su od željenog i izvodljivog nivoa.
Dodatno, energetsko siromaštvo i lokalno zagađenje životne sredine ugrožavaju zdravlje i dobrobit stanovništva.
Mreža se osniva zbog činjenice da dostupni resursi ali i razvojne potrebe značajno prevazilaze nacionalne ciljeve u oblastima obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.
Mreža dobre energije treba da pomogne lokalnim samoupravama u Srbiji da samostalno prevaziđu ovaj jaz i unprede kvalitet života u svojim zajednicama primenom dostupnih i oprobanih rešenja.
Šta više, Mreža dobre energije se osniva i zbog multidimenzionalnog karaktera energetike i nemogućnosti pojedinačne institucije ili sektora da samostalno prevaziđe neodržive energetske obrasce ili da samostalno iskoristi dostupne razvojne prilike i mogućnosti.

Zašto je Mreža dobre energije neformalna?

Udruženje je neformalno utoliko što nije registrovano pravno lice, nema račun u banci, pečat ni kapacitet za učestvovanje u pravnom prometu,
ali jeste strukturisano, utoliko što će usvojiti kriterijume za članstvo, organizacionu strukturu i organizacione principe. Neformalno je
zbog potrebe rasterećenja lokalnih samouprava i što bržeg, lakšeg i svrsishodnijeg pristupa kolegama, partnerima i resursima neophodnim za
koncipiranje i realizaciju praktičnih mera i projekata iz oblasti energetike na lokalnom nivou.

Koji su ciljevi Mreže dobre energije?

Ciljevi mreže jesu ciljevi lokalnih samouprava u unapređenju lokalne energetike, što u praksi danas uključuje smanjenje značajnih troškova
energije, smanjenje štetnih gasova sa efektom staklene bašte i zagađenja vazduha i životne sredine, smanjenje energetskog siromaštva i podrška
najugroženijim slojevima stanovništa na nivou lokalnih zajednica.
Ovim i drugim ciljevima, Mreža daje konkretno značenje i primenu globalno usaglašenih Ciljeva održivog razvoja, a pre svih ciljevima
br. 7 (obezbediti pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve), 11 (učiniti gradove i naselja inkluzivnim, bezbednim,
prilagodljivim i održivim) i 13 (preduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promena i njenih posledica).

Koje će koristi Mreža pružiti svojim članovima?

Mreža će svojim članovima pružati pomoć koja je usklađena sa potrebama i mogućnostima pojedinačnih lokalnih samouprava shodno detaljnoj analizi i stručnoj oceni osnivača. Mreža će pomovisati postojeću, dokazanu praksu najnaprednijih lokalnih samouprava u Srbiji kao modele održivih rešenja koja se mogu primeniti i u drugim lokalnim sredinama.
Za ove potrebe, Mreža će okupljati dodatne resurse iz organizacija civilnog društva i privrednih društava, kao i međunarodne razvojne partnere. Na ove i druge načine, Mreža dobre enregije će širiti dobru praksu, smanjiti rizike ulaganja u lokalnu energetiku, povećati njihovu isplativost i skraćivati period otplate investicija.
Kao takva, Mreža će svojim članovima biti svojevrstan prevodioc sa jezika lokalnog razvoja i lokalne energetike na jezike upravljanja investicijama, komercijalnih proizvoda, usluga, i dr.

Koji su ciljevi osnivačke konferencije Mreže dobre energije?

Ciljevi osnivačke konferencije Mreže dobre energije uključuju predstavljanje uspešnih modela i praksi u realizaciji održivih rešenja u oblasti lokalne enrgetike na način koji obezbeđuje direktan kontakt, razmenu i podršku iskusnijih lokalnih samouprava kolegama koji tek razmatraju sopstvene mogućnosti i planove razvoja.
Takođe, osnivačka konferencije će pružiti i priliku da se na jednom mestu predstave i raznorodne institucije i partneri sa kapacitetima da lokalnim samoupravama uključenim u Mrežu dobre energije pruže tehničku, finansijsku i druge vrste pomoći.
Konačno, predstavljanjem evropskih politika u oblastima energetike i klimatskih promena, i primene ovih politika u našem regionu posredstvom šestog zapadno-balkanskog okvira (WB6), konferencija će predstaviti okvir krovnih politika za sprovođenje ciljeva Mreže dobre energije i lokalnh samouprava okupljenih u njoj.