Skip to main content
Sa energetskih reči na efikasn.
Pridružite nam se! Zajedno možemo preobraziti energetiku na lokalnom nivou sa energetskih troškova na efikasnu, ekonomski, društveno i ekološki održivu lokalnu privredu koja zapošljava i unapređuje kvalitet života.

Lokalna eneretika

Znanja, iskustva i oprobana rešenja za različite izazove iz oblasti lokalne energetike, od saobraćaja i grejanja do ulične rasvete i racionalne upotrebe energije u javnim zgradama, energetskim menadžerima, gradskim i opštinskim upravama u Srbiji će biti dostupnija zahvaljujući Mreži dobre energije.

O mreži

Mreža dobre energije
Mreža dobre energije je dobrovoljna platforma za povezivanje lokalnih samouprava i partnera iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, posvećenih primeni i širenju dobre prakse i rešenja u lokalnoj energetici.
Pridružite nam se!
Učešćem u radu Mreže dobre energije olakšaćete im prelaz sa energetskih reči na efikasne modele, projekte, načine finansiranja, tehnološka rešenja i partnere.
Sa energetskih reči, na efikasna dela!
Pod ovim sloganom, građani, privreda i javne institucije u Vašoj sredini nisu usamljeni u potrazi za efikasnim rešenjima za javnu rasvetu, grejanje, saobraćaj, čist vazduh.

Da li ste spremni za efikasna dela?

Upoznajte naš tim

Mreža dobre energije okuplja preduzetne, kvalifikovane i iskusne profesionalce iz opštinskih i gradskih uprava, već formiranih lokalnih kancelarija za energetski menadžment sa autentičnim i posvećenim šampionima održivog razvoja iz organizacija civilnog društva i privrednih društava.
RES Foundation
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Pokret gorana Vojvodine
Beogradska otvorena škola

Pošaljite nam poruku.